KURZY BLACKROLL

LEKTOŘI BLACKROLL | O KURZECH | TERMÍNY KURZŮ | PŘIHLÁŠKA | O BLACKROLL

Odborný kurz BLACKROLL Trenér (BLACKROLL Trainer) je veden třemi fyzioterapeuty z praxe, kteří se zároveň věnují i sportovní fyzioterapii. Lektoři se vám budou věnovat po celý čas kurzu, tudíž nebude problém zodpovídat dotazy, či ukazovat “BLACKROLL fígly” z praxe.

Naučíme vás, jak správně používat pomůcky BLACKROLL (válce, mini, ball), vysvětlíme si pojem FASCIE a její vliv na funkční poruchy celého těla. Budeme se věnovat tzv. SMR/SMT technikám (Self Myofascial Release/ Techniques), které jsou hojně využívané, jak ve fyzioterapii, tak i v rámci regenerace, prevence zranění a také v rámci tréninku stability a zlepšení středu těla.

 

Harmonogram kurzu:
Brand BLACKROLL a jeho historie, fascie a její vliv na funkční poruchy těla, typy fascií, myofasciální linie, SMR/T techniky, praktický nácvik rolování s jednotlivými pomůckami.

 

Praktické informace:
Doba trvání: 9 - 17 hodin (8 hodin), přestávka na oběd (není zahrnuto v ceně kurzu), dopolední i odpolední coffee break s občerstvením.

Místo konání: Kladno na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, Sportovců 2311, Kladno (bývalá kasárna naproti Sletišti)

 

S sebou na kurz si přineste:
Sportovní oblečení + obuv, ručník, psací potřeby. Pomůcky jsou k dispozici po dobu kurzu. Každý účastník obdrží kompletní skripta ke kurzu.

 

Cena kurzu:
4 490 Kč (pro studenty sleva na 3 990 Kč)
V ceně je zahrnuto občerstvení v rámci coffee breaks včetně kávy, vody, dále skripta BLACKROLL, pomůcky BLACKROLL využívané k praktickému nácviku v rámci kurzu (standard, mini, ball).

 

Ukončení kurzu:
Po skončení kurzu účastníci obdrží mezinárodní certifikát BLACKROLL Trainer, jež je opravňuje využívat pomůcky BLACKROLL ve své praxi. Tento certifikát však neopravňuje držitele k výuce BLACKROLL kurzů či jiným edukačním aktivitám.

 

Kvalifikační předpoklady pro absolvování kurzu:
Kurzu se mohou zúčastnit lékařské i nelékařské zdravotnické profese, fyzioterapeuté, osobní, kondiční i sportovní trenéři, maséři. Kurz není určen pro laickou veřejnost.

 

LEKTOŘI BLACKROLL | O KURZECH | TERMÍNY KURZŮ | PŘIHLÁŠKA | O BLACKROLL